DRONEVed hjelp av drone får vi fotografert eller filmet fra "umulige" vinkler. Slike bilder og filmer fra luften er med å fange oppmerksomheten.


Vi er godkjente operatører av Luftfartstilsynet i kategoriene A1, A2 og A3. Vi benytter oss av C1-merket drone eller drone som veier under 249g for å kunne nærme oss bygninger eller mennesker. C1-merking betyr at en godkjent tredjepart har verifisert at dronen oppfyller en del sikkerhetskrav i det felleseuropeiske regelverket. Dermed er det lov å fly nært utenforstående personer. Uansett setter vi alltid sikkerheten først.TA KONTAKT FOR ET SPESIFIKT TILBUD ELLER SPØRSMÅL

E-post: post@vikenfotovideo.no

Telefon: +47 909 44 714