Dokumentasjon fra luften


I 2017 fikk vi i oppdrag av Statens Vegvesen om å dokumentere bygging av en veistrekning på Garderåsen i Fetsund. Vi har benyttet drone til oppdraget og har fløyet strekningen ganske mange ganger, nesten hver måned siden 2017. Nå er veien ferdig og vi har hatt vår siste flytur over anleggsområdet.


Tusen takk for oppdraget