Fototur i tåke


En liten fototur ente opp med disse motivene.


Flere motiver kan sees her