OPPTAK OG FLERKAMERAPRODUKSJON


Filmopptak kan være så mangt. Vi leverer alt fra musikkvideo til større flerkameraproduksjoner under teateroppsetninger, konferanser og møtevirksomhet. Vi har også mulighet til å streame slik at man kan følge med live.


Flerkameraproduksjon 2-8 kameraer

Dette produktet anbefales der det er konferanser, seminarer, konserter, teateroppsetninger etc. med mye aktivitet på scenen. Da kan man klippe mellom du ulike kameraene og det blir mer behagelig for seeren å se på filmen.

Ved bruk av Powerpoint under f.eks konferanser kobler vi oss til foredragsholders PC slik at vi får Powerpointpresentasjonen inn i sendingen via et bilde-i-bilde løsning slik at det blir lett for seeren og få med seg alt av informasjon. Det gjøres da et opptak av produksjonen som senere kan finklippes og/eller sendes direkte.


Streaming/livesending

Uansett om det er et kamera, eller åtte kameraer, har vi mulighet til å streame ut innholdet slik at man kan følge live.

Vi streamer alt fra fotballkamper, seminarer og begravelser. Vi streamer til Vimeo, Facebook m.fl og etter sendingen vil opptaket ligge tilgjengelig på samme link eller få det tilsendt for eget bruk.


Opptak

Fordelen med å gjøre opptak kontra en livesending er at man får en mer ro og kontroll på alle elementer i produksjonen. Her har man mulighet til å redigere bort, legge til, gjøre ting om igjen, legge til mer avansert grafikk etc. Man har også mulighet til å benytte flere lokasjoner. I post-produksjonen klippes alle opptak og elementer sammen til et ferdig produkt som presenteres hvor du måtte ønske


Begravelser

Under pandemien ble det veldig vanlig å streame begravelser da det var store begrensinger over hvor mange som kunne være tilstedet. Heldigvis er pandemien over, men fortsatt gjør vi en del streaming av begravelser. Det kan være familie som sitter på andre siden av jordkloden eller av andre årsaker ikke har mulighet til å møte opp fysisk. Da er streaming eller et opptak av seremonien et fint alternativ for de pårørende.

TA KONTAKT FOR ET SPESIFIKT TILBUD ELLER SPØRSMÅL

E-post: post@vikenfotovideo.no

Telefon: +47 909 44 714